สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

ประกาศรับสมัครงาน

Adventist Development and Relief Agency Thailand

 

                   โครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน
  • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บเอกสาร ข้อมูลและจดบันทึกของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
 • นำเสนอ เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ช่วยดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายในประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลร่วมกับนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปีและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงหรืออำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิดล์คลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org