ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ / NGO Jobs

Back

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

Organization : ADRA Thailand
Post by : บก.ไทยเอ็นจีโอ

ประกาศรับสมัครงาน

Adventist Development and Relief Agency Thailand

 

                   โครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ADRA Thailand มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโครงการ ไร้รัฐไร้สัญชาติ

 

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน
  • รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บเอกสาร ข้อมูลและจดบันทึกของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในรูปแบบเอกสารและสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
 • นำเสนอ เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ช่วยดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายในประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลร่วมกับนักกฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการ
 • รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปีและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงหรืออำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น WORD,EXCEL,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาที่

สำนักงานแอ๊ดดร้าประเทศไทย

178/95 ถ.เชียงใหม่-หางดง หมู่บ้านเวิดล์คลับแลนด์ ซ.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

หรือ hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 นี้

Date : 21 Apr 2017

Views : 760

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Mr.Sarawut Jirakijwanich : For English
เบอร์ติดต่อ : 064-740-8426

: webmaster@thaingo.org

Login