Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร ครู

Back

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 28 May 2014
View : 4854

Deadline : / /

ครู
โรงเรียนหม่าโอโจ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เงินเดือน 8,500 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม

คุณสมบัติ
1.    เพศชาย/หญิง
2.    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย ประถมศึกษา และสาขาการศึกษานอกระบบ
3.    มีใบประกอบวิชาชีพครู
4.    เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.    สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

ครูเกษตร
โรงเรียนหม่าโอโจ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เงินเดือน 8,500 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม

คุณสมบัติ
1.    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ (พืชผัก)
2.    อายุ 24 ปีขึ้นไป
3.    เพศชาย
4.    เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.    มีประสบการณ์ด้านการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

 


(ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)
เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@loxinfo.co.th
**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ
 

Contact :