ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ / NGO Jobs

Back

รับสมัคร ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ [2 ตำแหน่ง]

Organization : สถาบันอาศรมศิลป์
Post by : arsomsilp

รับสมัครบุคลากร ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรคุณสมบัติ
๑.  ให้ความสำคัญ สนใจและเข้าใจในเรื่องคุณค่าและเนื้อหาขององค์กรเพื่อสื่อสารได้ในระดับกว้าง
๒. เข้าใจช่องทางการสื่อสารที่จะทำให้การสื่อสารดังกล่าวได้ผลสำเร็จโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลมีเดีย
๓. มีความคิดเป็นระบบ สามารถจัดการงานและบุคลากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๔. สามารถเขียนแผนกลยุทธ การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรได้
๕. มีประสบการณ์ ๑๐ ปีขึ้นไป อาจจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือเป็นผู้ที่รักและชอบการทำสื่อ

ตำแหน่ง เวบมาสเตอร์

รายละเอียดการทำงาน

  •  ออกแบบและดูแลเว็บไซต์
  • อัพเดทข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และช่องทาง Social Media เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science/Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถออกแบบเว็บไซต์ ผ่านเครื่องมือการทำเว็บไซต์ต่างๆ เช่น WordPress
  • สามารถทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ ฐานข้อมูล MySQL, PHPmyadmin
  • สามารถใช้ภาษา HTML5, PHP, CSS ในการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ได้

ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : admin@arsomsilp.ac.th /commuteam@arsomsilp.ac.th
โทร.๐๒-๔๙๐๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒ หรือ ๐๘๖-๓๔๐๒๙๐๐
ติดต่อคุณโชติกา นิตยนันท์

Date : 17 Feb 2017

Views : 608

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Mr.Sarawut Jirakijwanich : For English
เบอร์ติดต่อ : 064-740-8426

: webmaster@thaingo.org

Login