สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Finance Officer

Term of Reference

APN+ Finance Manger

 

Job Opening               : Finance Officer

Department/Project   : Asia Pacific Key Population initiative – Regional GF NFM

 Grants

Duty Station               : Bangkok, Thailand

 

Background

APN+ is a network of People Living with HIV (PLHIV) in Asia and the Pacific. It was established in 1994 as a response to a need for a collective voice for PLHIV in the region, to better link regional PLHIV with networks throughout the world, to support regional responses to widespread stigma and discrimination and to advocate for better access to treatment, care and support.

 

In early 2014, APN+ concept note to The Global Fund NFM titled Asia Pacific Key Population Initiative was recommended for funding. The concept note covers program activities in nine countries, whereas in these countries HIV epidemic is concentrated among key populations. In spite of the presence of country HIV programs, there is limited evidence on quality of key population HIV interventions at the ground level. This grant embarks to build upon the information base that can be used for advocacy to improve service quality of services and strengthen programmatic approach towards key populations.

The grant will also work to capitalize on the strength of regional networks that are well positioned to advocate on key legal and regulatory issues. The goal of this regional grant is to contribute to a continued reduction in new HIV infections and reduction of HIV related morbidity among members of three key affected populations and people living with HIV in the participating countries. The grant will be implemented by 7 country level SRs and 3 regional SRs and APN+ as a Principle Recipient (PR)

 

The following are the objectives of the program:

 1. To build evidence for advocacy on improved quality of HIV prevention and care services to People Who Inject Drugs (PWID) in Cambodia, Indonesia, Nepal and Vietnam
 2. To build evidence for advocacy on improved quality of HIV prevention and care services to sex workers (SWs) in Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Myanmar and Vietnam
 3. To improve understanding of existing community based HIV testing (CBT) services in Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, and Vietnam and identify best approaches to CBT in the region
 1. To expand knowledge of TG health status and needs with a focus on HIV in Indonesia, Nepal, Thailand, and Vietnam

 

Summary Position:

The Finance Officer will take a lead on financial planning, budgeting, building financial systems, developing financial recording and reporting tools, training finance staffs and in overall financial management of the grant. The Finance Officer is responsible to monitor, communicate in collecting reports and fund usage of all financial transaction accurately and ensuring all financial transaction are in accordance to existing the Global Fund policy and regulation The finance officer reports to the Grant Manager of GMU.

 

 

Job Responsibilities and Duties:

 • To update grant budget, develop budget of sub-recipients and develop a budget-monitoring checklist to monitor compliance.
 • Update the approved grant budget accommodating approved reprogramming and changes as the grant moves forward.
 • Revise and update the financial reporting tools and systems to improve budget compliance monitoring and overall quality of financial report
 • Train financial management staff at PR, SR and SSR level on financial management and reporting.
 • In close coordination with M&E manager, prepare Progress Update and Disbursement Request (PUDR).
 • Develop a quick-book budget recording and reporting system that caters to the need of donor, and are audit friendly. Ensure that the system generates monthly information that helps Grant Manger to monitor budget management of the grant.
 • Consolidate and analyze grant financial report from SRs quarterly and identify issues related to financial documents immediately develop appropriate action plan to address them.
 • Provide hands on supportive supervision to SRs and ensure that the financial management continues to improve.
 • Provide oversight to PR related bookkeeping and overall accounting practices.
 • Take a lead in annual single entity audit process and act as a first point of contact for external auditor. Develop an audit plan, assist external auditors and process procurement request according to the Global Fund procurement policies.
 • Provide oversight to PR related bookkeeping and overall accounting practices. Ensure compliance to procurement policies. Monitoring maintenance of asset register according to the Global Fund principles.

 

Desired Qualifications:

 • Thai Nationality with the Global Fund experience will preferable
 • Strong accounting background is desirable
 • Minimum 5 years of work experience in financial management preferably in the field of health and development.
 • 3 Years (inclusive) experience in grant financial management with the Global Fund program.
 • University degree in Accounting, Finance or equivalent. Undergraduate degree with seven years of relevant experiences is also eligible to apply.
 • Very good command of written and verbal English. Ability to communicate within cross-cultural program.

 

Core competencies:

 • A pleasant person, with attitude to learn and be open to work with people different cultures.
 • A team person, who values collective growth, respects ideas and adjusts with the situation.
 • Be able to travel to the region and enjoy learning from field experiences.

 

Benefits

 • Competitive Salary based on the Global Fund standard for regional level program
 • Competitive Benefits at the level of regional NGOs based in Bangkok

 

How to apply:

 • This position is expected to start as soon as possible. Please send a CV along with application letter through email at recruitment@gmail.com by 22 February 2017. Please note that this will be an ongoing recruitment process and a candidate could be selected before the end of the closing date. Eligible candidates are encouraged to apply early.
 • People Living with HIV and or belonging to a key HIV risk groups are encouraged to apply and will get preference for this position.

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org