สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

Back

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด

"รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2560

(Media Awards 2017)


 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2560 (Media Awards 2017) ไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการใช้สื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้รับสารได้ตระหนักและเข้าใจสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้จะต้องถูกเผยแพร่หรือตีพิมพ์ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 เท่านั้น

 

ประเภทของการประกวดมีดังต่อไปนี้ 

• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ)

• ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

• สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

 

ส่งผลงานตัวจริงพร้อมสำเนารวม 5 ชุดมาที่ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

139/21 ซอยลาดพร้าว 5

จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900

สอบถามเพิ่มเติม 02-513-8745 02-513-8754

มือถือ 089-922-9585  

อีเมล media@amnesty.or.th

เว็บไซด์ www.amnesty.or.th

 เอกสารแนบ

-หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดและการพิจารณามอบรางวัล

**********

เนาวรัตน์ เสือสอาด

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

Naowarat Suesa-ard

Media and Communication Coordinator

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

90/24 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มือถือ 089-922-9585

 

www.amnesty.or.th  
www.facebook.com/AmnestyThailand 
www.twitter.com/AmnestyThailand

-Working to protect human rights worldwide-

 

*Disclaimer: This e-mail (including any attachments) is intended only for use of the addressee and is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, copying, disclosure, printing or dissemination of this e-mail in whole or in part is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by return e-mail and immediately delete this e-mail from your system.

 

Views : 2815

01 Nov 2017

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org