สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

แหล่งทุน / Grant

Back

The Australian Embassy invites applications for projects to be supported under its Direct Aid Program (DAP).

The Australian Embassy invites applications for projects to be supported under its Direct Aid Program (DAP). DAP is a flexible small grants program funded from Australia’s aid program. Funding is available on a not-for-profit basis to individuals, organisations and community groups engaged in development activities in Thailand on a not-for-profit basis. Applications cannot be accepted from commercial operations. Applicants must already be working in Thailand. The vast bulk of successfully funded DAP projects fall between the range of 100,000 to 700,000 THB.  Projects must be completed and acquitted fully before the end of May 2015 (in exceptional circumstances projects may be extended).

Project proposals must be received by 31 October 2014.

For more information on how to apply, visit www.thailand.embassy.gov.au. Queries can be directed to the Australian Embassy via dap.bangkok@dfat.gov.au  or 02-344-6371 (English), 02-344-6362 (Thai).

 

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct  Aid Program - DAP) DAP เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก ตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย  โดยโครงการที่นำเสนอควรเป็นโครงการที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรม หรือด้านการพัฒนา  และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร  ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 700,000 บาท และจะต้องดำเนินการและทำการรายงานผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 (บางโครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาเป็นกรณีไป)

ปิดรับใบสมัคร 31 ตุลาคม 2557

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมลล์ dap.bangkok@dfat.gov.au หรือโทร 02 344 6362 (ภาษาไทย )  และ 02 344 6371 (ภาษาอังกฤษ)

Views : 8265

07 Oct 2014

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org