สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

ข่าวรายวัน / News

Back

โครงการออกค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ

Speaking-english.com ได้จัดให้มีโครงการออกค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ มีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาพัฒนาตนเองด้านการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาจัดค่ายเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ในระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 58 ในเขตจังหวัดภาคกลาง

ลักษณะค่ายเป็นการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานในการเพิ่มทักษะให้นักเรียน เช่น การฟัง การอ่านจับใจความ การพูดโต้ตอบ การเขียนเบื้องต้น เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาสาสมัครที่ผ่านการทำ Workshop กับทางทีมงาน อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งได้รับการอบรมการทำค่าย การนำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆจากทีมงานของเรา เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักเพื่อนใหม่ เสื้อทีม และ ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยโรงเรียนที่ไปออกค่ายอาสาฯ

ต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาเข้ารับการอบรมการทำค่าย

1. มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม
2. ชายหรือหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
3. มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์ ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 58 (
5. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก

วิธีการสมัคร
1. ส่งเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวสั้นๆ มาที่อีเมล info@speakin-english.com
2. รอการติดต่อกลับจากทางทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์และวันอบรมการทำค่าย

จึงขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่หน้าเว็บไซด์และเฟชบุ๊คของ Volunteer Spirit ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการประชาสมันพันธ์นี้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

รัชวรรณ (นุ่น) 02-6688-268
Administrative Assistant
www.speaking-english.com

Views : 16439

15 Jul 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org