ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปเว็บไซต์ thaingo.org จะขึ้นค่าประกาศรับสมัครงานเป็น 200 บาทรวมค่าจัดส่งใบเสร็จ

From October 1, 2016 the advertising service fee on the website ThaiNGO.org will be charged for 200 Bath per post(not per job). This service fee is includes sending a receipt to your Organization.

read more

ข่าวรายวัน / News

Back

โครงการออกค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ

Speaking-english.com ได้จัดให้มีโครงการออกค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ มีวัตุถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาพัฒนาตนเองด้านการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาจัดค่ายเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ในระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 58 ในเขตจังหวัดภาคกลาง

ลักษณะค่ายเป็นการใช้กิจกรรมที่สนุกสนานในการเพิ่มทักษะให้นักเรียน เช่น การฟัง การอ่านจับใจความ การพูดโต้ตอบ การเขียนเบื้องต้น เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยอาสาสมัครที่ผ่านการทำ Workshop กับทางทีมงาน อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งได้รับการอบรมการทำค่าย การนำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆจากทีมงานของเรา เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักเพื่อนใหม่ เสื้อทีม และ ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยโรงเรียนที่ไปออกค่ายอาสาฯ

ต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาเข้ารับการอบรมการทำค่าย

1. มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม
2. ชายหรือหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
3. มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
4. มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์ ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 58 (
5. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก

วิธีการสมัคร
1. ส่งเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวสั้นๆ มาที่อีเมล info@speakin-english.com
2. รอการติดต่อกลับจากทางทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์และวันอบรมการทำค่าย

จึงขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่หน้าเว็บไซด์และเฟชบุ๊คของ Volunteer Spirit ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการประชาสมันพันธ์นี้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

รัชวรรณ (นุ่น) 02-6688-268
Administrative Assistant
www.speaking-english.com

15 Jul 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login