สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

ประชาสัมพันธ์ / Public Relation

Back

จดหมายเปิดผนึก เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน คสช. และนายกรัฐมนตรี

จดหมายเปิดผนึก
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน คสช. และนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดค้านสัมปทานปิโตเลี่ยม ครั้งที่ ๒๑


จากสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศไทยที่ประชาชนเดือดร้อนจากราคาพลังงานที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผูกขาดของบรรษัทข้ามชาติและการสัมปทานทั้ง ๒๐ ครั้งที่ผ่านมามีเงื่อนงำและผลประโยชน์ทับซ้อนกับนักการเมือง การเปิดเผยข้อมูลปริมาณพลังงาน ระบบการเก็บภาษี การลงทุน และที่สำคัญปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ขุดเจาะจากการให้สัมปทานทั้ง ๒๐ ครั้งมีมูลค่าเท่าไร รัฐบาลได้ผลประโยชน์ จากภาษี จากธุรกิจพลังงานเป็นจำนวนเท่าไรให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนใหญ่ ๑๓๐ เสียง มีมติไม่เห็นด้วยในการให้สัมปทานด้วยระบบเก่า


จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มประชาภิวัฒน์ กลุ่มประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก มีมติร่วมกัน


๑. คัดค้านการให้สัมปทานปิโตเลี่ยมครั้งที่ ๒๑ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง
๒. กลุ่มประชาภิวัฒน์ กลุ่มประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก จะทำการรณรงค์ภายในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนให้เกิดองค์ความรู้ ประกอบการตัดสินใจ และประสานกับกลุ่มพลังทางสังคมเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ในการคัดค้านครั้งนี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ
๓. ให้มีการทบทวนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล บนนิยามคำว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของทุกคน
กลุ่มประชาภิวัฒน์ และภาคีความร่วมมือ เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของผู้มีอำนาจที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติร่วมกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ


ด้วยความเชื่อมั่น
กลุ่มประชาภิวัฒน์ และภาคีความร่วมมือ

Views : 4670

02 May 2015

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org