read more เนื่องจากเพื่อความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยทางข้อมูล ทางทีมงาน www.thaingo.in.th หรือ www.thaingo.org ได้ย้าย server ไปไว้ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้น จึงใคร่เก็บค่าบริการ “ข่าวสมัครงาน” และ งานบริการข้อมูลอื่นๆ จาก ข่าวละ 100 บาท เป็น 200 บาท (พร้อมใบเสร็จ) โดยจะเริ่มต้น คิดค่าบริการใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ read more Post Resume

Private Sector Advisor

Organize : Pact Thailand
Date : 26 Aug 2016
Organize : 62

Refugee Case Associate

Organize : Asylum Access Thailand
Date : 26 Aug 2016
Organize : 150

VA 32/2016: Protection Assistant (UNOPS), Bangkok

Organize : UNHCR
Date : 26 Aug 2016
Organize : 175

Finance and Operations Manager

Organize : Zoological Society of London, Thailand Program
Date : 26 Aug 2016
Organize : 198

Landscape Manager, Dawna Tenasserim Landscape

Organize : WWF-Thailand
Date : 25 Aug 2016
Organize : 234

DATA AND ENGAGEMENT STRATEGY MANAGER

Organize : Greenpeace Southeast Asia
Date : 25 Aug 2016
Organize : 211

Recruitment Specialist

Organize : VSO
Date : 25 Aug 2016
Organize : 309

Bangkok Sterilization Project Program Manager (Urgent)

Organize : Soi Dog Foundation
Date : 25 Aug 2016
Organize : 226

Project Officer

Organize : Education Development Center
Date : 24 Aug 2016
Organize : 488

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login