read more เนื่องจากเพื่อความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยทางข้อมูล ทางทีมงาน www.thaingo.in.th หรือ www.thaingo.org ได้ย้าย server ไปไว้ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้น จึงใคร่เก็บค่าบริการ “ข่าวสมัครงาน” และ งานบริการข้อมูลอื่นๆ จาก ข่าวละ 100 บาท เป็น 200 บาท (พร้อมใบเสร็จ) โดยจะเริ่มต้น คิดค่าบริการใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป read more

งานแวดวงเอ็นจีโอ read more Post Resume

Fundraising and Communication Manager

Organize : Help without Frontiers Foundation Thailand
Date : 31 Aug 2016
Organize : 47

Community Health and Empowerment (CHE) Program

Organize : มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
Date : 31 Aug 2016
Organize : 100

Community Health and Empowerment Program

Organize : มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
Date : 31 Aug 2016
Organize : 88

เปิดรับสมัครพนักงาน ร่วมอุดมการณ์ หลายตำแหน่ง

Organize : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Date : 30 Aug 2016
Organize : 493

รับสมัครด่วน หลายอัตรา

Organize : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Date : 29 Aug 2016
Organize : 469

Communication & Digital Support Officer

Organize : Greenpeace Southeast Asia
Date : 29 Aug 2016
Organize : 351

Energy Policy Expert

Organize : Abt Associates - Clean Power Asia
Date : 28 Aug 2016
Organize : 254

Renewable Energy Planning Expert

Organize : Abt Associates - Clean Power Asia
Date : 28 Aug 2016
Organize : 244

Local Capacity Initiative – Policy Study on Community-led HIV Services in Thailand

Organize : Raks Thai Foundation
Date : 27 Aug 2016
Organize : 414

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

: มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

: 02-3144112-3, 02-3183959

: 02-7181850

: webmaster@thaingo.org

: www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

: webmaster@thaingo.org

Login